۱۳۹۷/۰۸/۱۹ - ۱۰:۳۰

کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط

فایل (ها):
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ - ۱۰:۲۰

مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط

فایل (ها):

ورود کاربر

لینک های مرتبط

نظرسنجی

نظر شما در مورد محتواي سايت حسابرسی کوثر چيست؟

بسیار خوب و مفید بود
۵۹% (۶۷ نظرسنجی)
جالب بود اما هنوز ضعف هایی دارد
۱۹% (۲۲ نظرسنجی)
خیلی خوب نبود و باید بیشتر کار شود
۱۰% (۱۱ نظرسنجی)
خیلی ضعیف بود
۱۲% (۱۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۱۴