اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال
حسابرس باید بی طرف باشد
نباید اجازه دهد هرگونه پیش داوری ، جانبداری تضاد منافع یا نفوذ دیگران ، بی طرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند .
۱
۲

ورود کاربر

لینک های مرتبط

نظرسنجی

نظر شما در مورد محتواي سايت حسابرسی کوثر چيست؟